OM OSS

Professor Wanchun Guo


Jag är akupunktör med en mastersexamen, bakgrund och erfarenhet som  M.Sc. General Practitioner - Traditionell Kinesisk Medicin (TCM) med mer än 35 års erfarenhet.  Jag har specialiserat mig i Akupunktur vid TCM universitetet i Shanghai och har genom erfarenhet under åren nått titeln Chief Doctor inom akupunktur.  Jag är även efterträdaren till den nationelle akademiska expertisen inom traditionell kinesisk medicin.   


Prof. Guo föddes år 1963 och har sedan sin barndom alltid varit fascinerad av kinesisk kultur och traditionell kinesisk medicin. Mellan åren 1980-1985 studerade han vid TCM institutet på Hebei medicinska universitet.  Efter sin kandidatexamen stannade han kvar på universitetet för att utföra akupunktur, undervisa och forska inom kinesisk medicin och han är ännu idag anställd vid universitetet.  Prof. Guo erhöll sin masterexamen 1990 inom akupunktur vid TCM universitetet i Shanghai. Han har sedan 1989 skrivit ett 50-tal vetenskapliga artiklar och utfört tre vetenskapliga forskningar i Hebei provinsen.


Den berömda TCM-professorn Shimao Li har under åren 2000-2003 arbetat tillsammans med Prof. Guo, som på så sätt fått viktig kunskap och erfarenhet.  Detta arbete ledde till att Prof. Guo tilldelades titeln som ”nationellt erkänd akupunktör inom traditionell kinesisk medicin (TCM)” av det nationella ministeriet för personal, den medicinska avdelningen samt den kinesiska medicinska förvaltningsmyndigheten i Hebei provinsen.


År 2005 blev Prof. Guo inbjuden till det danska institutet för kinesisk medicin, för att utföra akupunktur och hålla föreläsningar, han startade sedan sin egen klinik i Danmark under 2008. 


För att utvidga sin verksamhet startade jag under 2013 en klinik i Malmö, där erbjuder jag behandling i traditionell kinesisk medicin. Jag har omfattande erfarenheter inom TCM, såsom akupunktur, kinesisk invärtesmedicin, kinesisk farmakologi och har möjlighet att hjälpa patienter med olika sorters besvär.

KVALIFIKATIONER


År i praktiken: 35+ år

Skola: Shanghai TCM University

Årets examen: 1989


SPECIALITETER

  • Depression & Stress
  • Smärta
  • Mage-och tarmsjukdomar
  • Problem med cirkulation

Ying ZhouJag har sedan 2004 ett praktiserande certifikat för medicinsk verksamhet i Kina. Mellan åren 1999-2003 studerade jag kinesisk och västerländsk medicin vid Hebei medicinska universitet (vilken är en av Kinas internationellt erkända och äldsta medicinska skolor och etableras 1894).


 Direkt efter min utbildning, mellan åren 2003 och 2005, arbetade jag på en akupunktur- och moxibustion avdelning vid Hebei medicinska universitetet. 


2005 reste jag till Danmark för att arbeta och stannade där till 2013, då jag flyttade till Sverige.  Under 2011 fortsatte jag min utbildning och specialiserade mig inom de senaste metoderna av behandling av allergier med akupunktur och kinesisk naturmedicin."


Jag har specialiserat sig på att behandla svårbehandlad huvudvärk, migrän, depression, klimakteriebesvär, oregelbunden menstruation och infertilitet. 

KVALIFIKATIONER


År i praktiken: 15+ är

Skola: Hebei Provinsen TCM University

Årets examen: 2003


SPECIALITETER

  • Infertilitet
  • Sömnlöshet
  • Viktminsknin
  • Allergi

Jiancheng Liu


Akupunkturstudenten Liu Jiancheng har under 2011-2016 studerat vid Jiangxi University of Traditional Chinese Medicine (TCM), i Kina. Under sina femåriga universitetsstudier har Liu fokuserat på ortopedi, vilket innebär behandling av frakturer och andra skador på skelettet, leder och muskler, genom att lindra smärta och återställa funktion. Liu fortsätter nu med sin masterexamen, genom mer djupgående studier och fokus på traditionell kinesisk medicin. Liu har valt att specialisera sig på behandling av diskbråck, muskelsmärta och stukade leder. Ett av Lius största intressen är att både utöva, men också att lära andra hur man bäst använder läkande qigong.

                       AKUPUNKTUR I KINA:


Akupunktur i Kina Traditionellt kinesisk medicin (TCM) med akupunktur som behandlingsform likställs med västerländsk medicin i Kina.I Kina finns det två medicinska utbildningar: 

● En allmän medicinsk utbildning liknande den svenska

● En läkemedelsutbildning i traditionell kinesisk medicin med akupunktur


I Kina måste en allmänläkare få tillstånd från den statliga myndigheten (motsvarande socialstyrelsen här i Sverige) för att utöva akupunktur som en behandlingsmetod.


Kineserna har länge varit medvetna om livsstilssjukdomar och TCM med akupunktur har visat sig vara en mycket effektiv metod för att förebygga dessa sjukdomar, genom att stärka immunförsvaret.


TCM med akupunktur har även visat gott resultat på lindring av allergier och har i vissa fall även botat allergier.


Herbalism kan jämföras med västerländsk medicin och bör därför endast ges av särskilt utbildad personal. Om växtbaserad medicin används felaktigt kan det precis som västerländsk medicin leda till svåra biverkningar.Akupunktur används också som stödjande terapi för västerländska behandlingsmetoder. Detta främjar bl a läkning och minskar smärta och biverkningar efter operation, kemoterapi, strålbehandling etc.

      AKUPUNKTUR I SVERIGE:


I Sverige är akupunktur och traditionell kinesisk medicin fortfarande omgiven av lite mysterium och okänt för de flesta.
Många har provat akupunktur - ofta som en sista möjlighet efter att ha gått igenom det svenska medicinska systemet och andra alternativa behandlingar utan framgång.
Det är en fel inställning att betrakta akupunktur som en sista utväg - i själva verket kan akupunktur åtgärda akuta sjukdomar och förebygga livsstilssjukdomar såväl som kroniska sjukdomar (smärta etc.)
Det finns ingen officiell kontroll över akupunkturkliniker i Sverige. Det innebär att alla kan öppna en klinik och behandla patienter. Detta har bidragit till att ge ett felaktigt intryck av akupunktur, som faktiskt är en vetenskap på hög nivå.
Akupunktur är inte farlig när den utförs professionellt och fysiskt korrekt. Detta innebär att terapeuten behöver kunskap om bland annat kroppens anatomi och sjukdomar och att de förstår vad sjukdomarna medför.Amiralsgatan 24b, 211 55 Malmö


Mail:webmaster@klinikpro.se


www.kinesiskklinik.se

www.klinikpro.se

040-6269 666

0721-619 666© Copyright. All Rights Reserved.