OM OSS
  • Depression & Stress
  • Smärta
  • Mage-och tarmsjukdomar
  • Problem med cirkulation

KVALIFIKATIONER


År i praktiken: 35+ år

Skola: Shanghai TCM University

Årets examen: 1989


Wanchun Guo


Professor Wanchun Guo är akupunktör med en mastersexamen, bakgrund och erfarenhet som M.Sc. General Practitioner - Traditional Chinese Medicine specializing in Acupuncture från Shanghai University of Traditional Chinese Medicine och har genom sin erfarenhet under åren nått titeln Chief Doctor inom akupunktur. Professor Guo föddes år 1963 och har sedan sin barndom alltid varit fascinerad av kinesisk kultur och traditionell kinesisk medicin.


Mellan åren 1980-1985 studerade Prof. Guo vid TCM (TCM - Traditionell kinesisk medicin) institutet på Hebei Medical University. Efter sin kandidatexamen stannade han kvar på universitetet för att utföra akupunktur, undervisa och forska inom kinesisk medicin. Prof. Guo är ännu idag anställd på universitetet. Prof. Guo erhöll sin masterexamen 1990 inom akupunktur vid TCM universitetet i Shanghai. Professor Guo har sedan 1989 skrivit ett 50-tal vetenskapliga artiklar och utfört tre vetenskapliga forskningar i Hebei provinsen.


Den berömda TCM-professorn Shimao Li har under åren 2000-2003 arbetat tillsammans med Prof. Guo, som på så sätt fått viktig kunskap och erfarenhet. Detta arbete ledde till att Prof. Guo tilldelades titeln som ”nationellt erkänd akupunktör inom traditionell kinesisk medicin (TCM)” av det nationella ministeriet för personal, den medicinska avdelningen samt den kinesiska medicinska förvaltningsmyndigheten i Hebei provinsen.


År 2005 blev professor Guo inbjuden till det danska institutet för kinesisk medicin, för att utföra akupunktur och hålla föreläsningar, han startade sedan sin egen klinik 2008 i Danmark. För att utvidga sin verksamhet startade han en klinik i Malmö År 2013, där han erbjuder sina patienter traditionell kinesisk medicin. Han har omfattande erfarenheter inom TCM, såsom akupunktur, kinesisk invärtesmedicin, kinesisk farmakologi m.m. Prof. Guo har möjlighet att hjälpa många patienter med olika sorters besvär.

SPECIALITETER

KVALIFIKATIONER


År i praktiken: 15+ är

Skola: Hebei Provinsen TCM University

Årets examen: 2003


SPECIALITETER

  • Infertilitet
  • Sömnlöshet
  • Viktminsknin
  • Allergi

Ying Zhou
Zhou Ying har sedan 2004 ett praktiserande certifikat för medicinsk verksamhet i Kina. Mellan åren 1999-2003 studerade hon kinesisk och västerländsk medicin vid Hebei medicinska universitet. Direkt efter sin utbildning, mellan åren 2003 och 2005, arbetade Ying på en akupunktur och moxibustion avdelning vid det medicinska universitetet för traditionell kinesisk medicin i Hebei provinsen. År 2005 reste Ying till Danmark för att arbeta och stannade där till 2013, då hon flyttade till Sverige. Ying har specialiserat sig på att behandla svårbehandlad huvudvärk, migrän, depression, klimakteriebesvär, oregelbunden menstruation och infertilitet.

Jiancheng Liu


Akupunkturstudenten Liu Jiancheng har under 2011-2016 studerat vid Jiangxi University of Traditional Chinese Medicine (TCM), i Kina. Under sina femåriga universitetsstudier har Liu fokuserat på ortopedi, vilket innebär behandling av frakturer och andra skador på skelettet, leder och muskler, genom att lindra smärta och återställa funktion. Liu fortsätter nu med sin masterexamen, genom mer djupgående studier och fokus på traditionell kinesisk medicin. Liu har valt att specialisera sig på behandling av diskbråck, muskelsmärta och stukade leder. Ett av Lius största intressen är att både utöva, men också att lära andra hur man bäst använder läkande qigong.

                       AKUPUNKTUR I KINA:


Traditionell kinesisk medicin med akupunktur som en form av behandling är lika med västerländsk medicin i Kina. Naturmedicinen likställs också med västerländsk medicin och måste därför ges av specialutbildade proffs.


 I Kina måste du få läkarintyg och få tillstånd från hälsokommittén att arbeta med akupunkturbehandling, i enlighet med allmänläkaren.


 Det finns sjukhus som koncentrerar sig uteslutande på TCM och behandlar akupunktur med naturmedicin och västmedicin. Dessutom finns det TCM-avdelningar på alla västra sjukhus (dvs. institutioner med akupunktur och traditionell kinesisk medicin). 


På medicinsk universitet i Kina är man en vanlig medicinsk utbildning, det är Westen-medicin som vi vet i Sverige. Den andra är en medicinsk utbildning i traditionell kinesisk medicin med akupunktur och örter. Den teoretiska delen är gemensam för båda programmen - dvs. de västerländska läkarna studerar också TCM med akupunktur och att TCM-läkare studerar de teoretiska delarna av en normal medicinsk utbildning, såsom anatomi, fysiologi och patologi (lärande om sjukdomar) etc.


 Livsstilsjukdomar kan förebyggas med akupunktur Kineserna har också blivit medvetna om livsstilssjukdomar och TCM med akupunktur har visat sig vara en mycket effektiv metod för förebyggande - genom att stärka immunförsvaret.   


Akupunktur i samband med Western Medicine Acupuncture används också som stödjande behandling för västerländska behandlingsmetoder, inklusive främjar läkning, minskar smärta och biverkningar efter operation, kemoterapi, strålbehandling och andra former av behandlingar som stressar kroppen.

      AKUPUNKTUR I SVERIGE:


I Sverige är akupunktur och traditionell kinesisk medicin fortfarande omgiven av lite mysterium och okänt för de flesta.
Många har provat akupunktur - ofta som en sista möjlighet efter att ha gått igenom det svenska medicinska systemet och andra alternativa behandlingar utan framgång.
Det är en fel inställning att betrakta akupunktur som en sista utväg - i själva verket kan akupunktur åtgärda akuta sjukdomar och förebygga livsstilssjukdomar såväl som kroniska sjukdomar (smärta etc.)
Det finns ingen officiell kontroll över akupunkturkliniker i Sverige. Det innebär att alla kan öppna en klinik och behandla patienter. Detta har bidragit till att ge ett felaktigt intryck av akupunktur, som faktiskt är en vetenskap på hög nivå.
Akupunktur är inte farlig när den utförs professionellt och fysiskt korrekt. Detta innebär att terapeuten behöver kunskap om bland annat kroppens anatomi och sjukdomar och att de förstår vad sjukdomarna medför.Amiralsgatan 24b, 211 55 Malmö


Mail:webmaster@klinikpro.se


www.kinesiskklinik.se

www.klinikpro.se

040-6269 666

0721-619 666© Copyright. All Rights Reserved.