Tai Chi Chuan

                              Tai Chi Chuan


En samordnande kroppsrörelser och akupunktur energiflödet i meridianerna är ritade i den så kallade Tai Chi Chuan, det kinesiska folket gymnastik.

Du jobbar här med cirka 80 rörelser, som avser att få de olika muskelgrupperna att förena efter varandra med målet att uppnå den perfekta balansen som möjligt. Samtidigt är dessa rörelser av kroppen utformad på ett sådant sätt att de olika energiflöden som beskrivs i akupunktur, stimuleras, och alla "döda rubrik" sätts i rörelse.

Tai Chi Chuan övningar för att stärka chi energi och gör cirkulationen av energiflödet lika lätt och smidigt som möjligt. När kroppens rörelser så väl balanserad och i harmoni, denna kropp känsla smittar av sig på allmänna tillstånd, och även påverka psyket av en bättre balans.

Som med biofeedback använder även här sinnet och kroppen som helhet, där varje är beroende av den andra.Tai Chi kan för övrigt även gården för självförsvar, men på ett sådant sätt att genom övningar lära sig att vända en angripare aggression tillbaka mot honom.

Tai Chi Chuan har utövats i Kina under de senaste 1000 åren, och nu visas tillsammans med akupunktur för att hitta sin väg västländer.

 

Provide Treatments

provide treatmentsAcupuncture is used to stimulate specific points to activate meridians and vessels, and regulate human body energy distribution.

Read More

Om Klinik

One of the major service that clinic providing is acupuncture-moxibustion, guided by the theory of Traditional Chinese Medicine (TCM),

 Read More

Hälsa

 När Sverige i början av stenåldern strövade runt i naturskogar med flintyxor och köttyxor, utan andra reserver än vad som kan rymmas......

Read More