Moxibustion

Moxibustion

 
En annan möjlighet att påverka akupunktur punkten är det så kallade moxibustion. Den kinesiska termen för detta förfarande är Chiu, vilket betyder att brinna. Ordet moxa kommer från den japanska mogura, vilket innebär de torkade bladen av växten Artemesia vulgaris, en växt av gråbo familjen. Bladen hackade, och fbrændes antingen direkt på huden eller fäst till en liten knöl på akupunkturnål. Principen är att värma akupunktur punkt med en värmestrålning från förbränningsanläggningen. Det är levererar således av yang energi, och moxibustion används också i det fall att de traditionella energikällor diagnostik är kyla, det vill säga tillstånd där yin har tagit över. Lite mildare form av moxabehandling nu tillverkas moxaruller där de torkade bladen pressas samman i ett pappersomslag med en cigarr (se figur.).

 

 

Provide Treatments

provide treatmentsAcupuncture is used to stimulate specific points to activate meridians and vessels, and regulate human body energy distribution.

Read More

Om Klinik

One of the major service that clinic providing is acupuncture-moxibustion, guided by the theory of Traditional Chinese Medicine (TCM),

 Read More

Hälsa

 När Sverige i början av stenåldern strövade runt i naturskogar med flintyxor och köttyxor, utan andra reserver än vad som kan rymmas......

Read More