depressionandstress

Depression, stress och sömnlöshet behandling med akupunktur

På den här sidan har vi samlat information om hur akupunktur och kinesisk medicin kan hjälpa dig som lider av stress, sömnlöshet eller depression.

Depression

Depression är en mycket vanlig sjukdom som förekommer i många former och styrkor - från mild till svår. Det beräknas att upp till 500.000 danskar lider av svår depression under sina liv. Kvinnor drabbas dubbelt så ofta av depression som män.

Symptom på depression varierar från patient till patient. Det kan vara en känsla av missmod, apati eller interna och oförklarlig ångest. Det finns goda resultat med akupunktur som behandling för depression. Om du har fått diagnosen depression, rekommenderar vi att du kontaktar oss för en studie om hur vi kan lindra dina problem med din depression. Kontakta oss och boka en konsultation.

Depression är en sjukdom som förekommer på olika sätt. WHO har fastställt kriterier för detta, och man kan därför tala om en global enighet om sjukdomsdiagnostik. I Danmark diagnostisk ICD-10 används ofta för psykiska störningar. Följande symtom kan vara tecken på depression:avsky för matbrist på sexluststörd sömnnedstämdhetbrist på initiativ.Små uppdrag arbetar oberäkneliga.

 

Provide Treatments

provide treatmentsAcupuncture is used to stimulate specific points to activate meridians and vessels, and regulate human body energy distribution.

Read More

Om Klinik

One of the major service that clinic providing is acupuncture-moxibustion, guided by the theory of Traditional Chinese Medicine (TCM),

 Read More

Hälsa

 När Sverige i början av stenåldern strövade runt i naturskogar med flintyxor och köttyxor, utan andra reserver än vad som kan rymmas......

Read More