om oss

Professor WanChun Guo är legitimerad akupunktör och chefsöverläkare. Professor Guo föddes år 1963 och har sedan sin 

barndom alltid varit fascinerad av kinesisk kultur och traditionell kinesisk medicin. 

 

Mellan åren 1980~1985 studerade Prof. Guo vid TCM institutet på Hebei Medical University. Efter sin kandidatexamen 

stannade han kvar på universitetet för att utföra akupunktur, undervisa och forska inom kinesisk medicin. Prof. Guo är ännu

idag anställd på universitetet.

Prof. Guo erhöll sin masterexamen 1990 inom akupunktur vid TCM universitetet i Shanghai.

(TCM - Traditionell kinesisk medicin)

 

 

Professor Guo har sedan 1989 skrivit ett 50 - tal vetenskapliga artiklar och utfört tre vetenskapliga forskningar i Hebei provinsen. 

 

 

Den berömda TCM professorn Shimao Li  har under åren 2000~2003 arbetet tillsammans med Prof. Guo som har fått viktig 

kunskap och erfarenhet. Detta arbete ledde till att Prof. Guo tilldelades titeln som ” nationellt vedertagen berömd läkare inom traditionellt kinesisk medicin (TCM)” av det nationella 

ministeriet för personal, den medicinska avdelningen samt den kinesiska medicinska förvaltningsmyndigheten i Hebei.

 

 

År 2005 blev professor Guo inbjuden till det danska institutet för kinesisk medicin, för att utföra akupunktur och hålla 

föreläsningar, han startade sedan sin egen klinik 2008 i Danmark. För att utvidga sin verksamhet startade han en klinik i Malmö 

år 2013, där han erbjuder sina patienter Traditionell kinesisk medicin.

 

Han har omfattande erfarenheter inom TCM, såsom akupunktur, kinesisk invärtesmedicin, kinesisk farmakologi m.m. 

Han har kunna hjälpa många patienter med olika sorters besvär. 

 

Dr Ying studerade traditionell kinesisk medicin vid Hebei Medical University under åren 

1999~2003 ( i Shijiazhuang, vilken är en av Kinas internationellt erkända och äldsta medicinska skola, etableras 1894) 

och fick därefter sin läkarlegitimation år 2004. Hon har specialiserats sig inom gynekologiska sjukdomar, bröstsjukdomar, 

oregelbundna menstruationer, klimakteriebesvär, infertilitet, smärta, orsak till huvudvärk, migrän, depression och viktproblem. 

 

År 2011 fortsatte Dr Ying sin utbildning och specialiserade sig inom de senaste metoderna av behandling av allergier med 

akupunktur och kinesisk naturmedicin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provide Treatments

provide treatmentsAcupuncture is used to stimulate specific points to activate meridians and vessels, and regulate human body energy distribution.

Read More

Om Klinik

One of the major service that clinic providing is acupuncture-moxibustion, guided by the theory of Traditional Chinese Medicine (TCM),

 Read More

Hälsa

 När Sverige i början av stenåldern strövade runt i naturskogar med flintyxor och köttyxor, utan andra reserver än vad som kan rymmas......

Read More