priser

1.TCM--Akupunktur:

30 minuters behandling: 420kr

Betala 5 gånger behandling är 1800( Gäller under 1 år)

60 minuters behandling: 480kr

Betala 5 gånger behandling är 2100( Gäller under 1 år)

 

 

2.TCM--Massage:

 Genomgång och diagnos: 400kr 

Betala 5 gånger behandling är 1800 (Gäller under 1 år) 

 


3.TCM--Moxibustion:

Genomgång och diagnos: 400kr
Betala 5 gånger behandling är 1800 (Gäller under 1 år) 


4. TCM--Scrape Therapy
Genomgång och diagnos: 380kr
Betala 5 gånger behandling är 1700 (Gäller under 1 år) 

 

5. TCM--Cupping
Genomgång och diagnos: 350kr
Betala 5 gånger behandling är 1500 (Gäller under 1 år)  


6.Öronakupunktur och diagnos: 180 kr

 

7. TDP Värmelampa:180 kr/ 30mins

 

8. TCM Diagnos:  180 kr Varje gång

 

9. Kombinationsbehandling: TCM-Akupunktur kombinerat med massage (+ev. moxa & koppning & scrape etc & TDP Vämelampa):   530kr   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provide Treatments

provide treatmentsAcupuncture is used to stimulate specific points to activate meridians and vessels, and regulate human body energy distribution.

Read More

Om Klinik

One of the major service that clinic providing is acupuncture-moxibustion, guided by the theory of Traditional Chinese Medicine (TCM),

 Read More

Hälsa

 När Sverige i början av stenåldern strövade runt i naturskogar med flintyxor och köttyxor, utan andra reserver än vad som kan rymmas......

Read More