priser

1.TCM--Akupunktur:
Genomgång och diagnos: 380kr
Betala 5 gånger behandling är 1700 (Gäller under 1 år)

 

 

2.TCM--Massage:
Genomgång och diagnos: 380kr
Betala 5 gånger behandling är 1700 (Gäller under 1 år) 

 


3.TCM--Moxibustion:

Genomgång och diagnos: 380kr
Betala 5 gånger behandling är 1700 (Gäller under 1 år) 


4. TCM--Scrape Therapy
Genomgång och diagnos: 350kr
Betala 5 gånger behandling är 1600 (Gäller under 1 år) 

 

5. TCM--Cupping
Genomgång och diagnos: 320kr
Betala 5 gånger behandling är 1400 (Gäller under 1 år)  


6.Öronakupunktur och diagnos: 150 kr. 

 

7. TDP Värmelampa:150 kr/ 30mins

 

8. TCM Diagnos:  150 kr

 

9. Kombinationsbehandling: TCM-Akupunktur kombinerat med massage (+ev. moxa & koppning & scrape etc & TDP Vämelampa):   480kr   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provide Treatments

provide treatmentsAcupuncture is used to stimulate specific points to activate meridians and vessels, and regulate human body energy distribution.

Read More

Om Klinik

One of the major service that clinic providing is acupuncture-moxibustion, guided by the theory of Traditional Chinese Medicine (TCM),

 Read More

Hälsa

 När Sverige i början av stenåldern strövade runt i naturskogar med flintyxor och köttyxor, utan andra reserver än vad som kan rymmas......

Read More