Fotbadsterapi

Fotbadsterapi

Fotbadsterapi (för hemmabruk), är en typ av terapi där fötterna sänks ned i ett fotbad med medicinska ingredienser utvalda beroende på hälsotillståndet hos patienten och utgör en kompletterande läkande effekt på tillstånd som uppstått på grund av faktorer som högt blodtryck, bensjukdomar, förlossnings- och andra gynekologiska skador, dålig blodcirkulation och sömnlöshet.