Moxibustion

Moxibustion Moxibustion-akupunktur har en längre historisk bakgrund än traditionell akupunktur och är en form av traditionell kinesisk medicinsk terapi. Moxa är en torkad ört formad till små stavar eller koner, vars glöd leder ned värme djupt i kroppen. Moxan kan på så sätt stimulera meridianer under en längre period för att aktivera ökad blodgenomströmning, avstyra långvarig frusenhet i kroppen, samt stärka vitalitet. Örten kan användas enskilt på en akupunkturpunkt eller appliceras vid akupunkturnålen som leder ned värmen djupare.   


Moxibustion är passande för patienter med symptom som svag hälsa och frusenhet. Den ger även en märkbart läkande effekt på diverse hälsotillstånd såsom utmattning, svår mensvärk, gynekologiskt tillstånd såsom leucorrhoea (vit vaginal flytning), pollenallergi, fetma, värk, sömnlöshet med mera.     


Moxibustion kan användas som komplimenterande eller ensamstående behandling.